Home Waiting For You In The Future OST

Waiting For You In The Future OST

by spay

Waiting For You In The Future OST

Title: Waiting For You In The Future OST / 我在未来等你 OST
Release Year: 2019
Download: Google Drive, Mega
Country: China
Bit Rate: 320kbps
Format: MP3

 

Track List:
Disc 1
01. Wallace Chung – Hey, Are You Okay
02. Johan Yang – Be Certain
03. Charlie – Sanctuary
04. Jiao Mai Qi – Shining Days
05. Zhao Bell, Lian Shuyu – Because It’s Us
06. Xiang Xiang Li – Oh My God
07. Fei Qiming – Liu Dazhi Song
08. Essay – Big Dream
09. Zhao Zihua – The Last Time
10. Wang Shang – About Youth
11. Sun Qian – Solution With Tears in Her Eyes
12. Good Meimei – Waiting For You In The Future
13. Xin Yunlai, Fei Qiming – Waiting For You In The Future
14. Wallace Chung – Hey, Are You Okay (Inst.)
15. Johan Yang – Be Certain (Inst.)
16. Charlie – Sanctuary (Inst.)
17. Jiao Mai Qi – Shining Days (Inst.)
18. Zhao Bell, Lian Shuyu – Because It’s Us (Inst.)
19. Xiang Xiang Li – Oh My God (Inst.)
20. Fei Qiming – Liu Dazhi Song (Inst.)
21. Essay – Big Dream (Inst.)
22. Zhao Zihua – The Last Time (Inst.)
23. Wang Shang – About Youth (Inst.)
24. Sun Qian – Solution With Tears in Her Eyes (Inst.)
25. Good Meimei – Waiting For You In The Future (Inst.)

Disc 2
01. Disintegration – It’s like a Dream
02. Disintegration – Ties in This Life
03. Disintegration – Back to the Eight-bit Era
04. Disintegration – I Have Been Waiting For You
05. Disintegration – Round 3!
06. Bo Zhang – Friendly Temperature
07. Bo Zhang – Tears and Sweat of Youth
08. Peng Xiong Yu Nan – Theatrical Dance
09. Peng Xiong Yu Nan – Long Road
10. Disintegration – Fans of Embarrassment
11. Disintegration – Big “Zhì” Ruoyu
12. Disintegration – Crisis
13. Disintegration – Her Smile
14. Bo Zhang – I Have to go Through Blind Dates
15. Bo Zhang – Meeting Through Time and Space Meet
16. Bo Zhang – You light the Way
17. Peng Xiong Yu Nan – Secretly Observed
18. Bo Zhang – PK Declaration
19. Bo Zhang – Come on! Liberal Arts Class!
20. Bo Zhang – Dream Dance
21. Bo Zhang – See You at the Stadium!
22. Peng Xiong Yu Nan – 17-year-old Sky
23. Ying Shida – Troublemaker
24. Ying Shida – Hometown
25. Ying Shida – Handsome Locomotive
26. Ying Shida – Break Up Right Here
27. Ying Shida – You Are Spotted
28. Ying Shida – Are You Strolling
29. Ying Shida – Hold Hands
30. Ying Shida – Dance God Hao Returns
31. Ying Shida – Memory Overflow
32. Ying Shida – Goodbye! You Have to be Happy
33. Ying Shida – Listen Qinger
34. Ying Shida – Kill Memories
35. Ying Shida – Time Flows Like Water
36. Ying Shida – It Was 1998
37. Ying Shida – Cozy Afternoon
38. Ying Shida – Youth Polka
39. Ying Shida – Joy of Youth
40. Ying Shida – Physical Education
41. Ying Shida – Cha Cha Cha Dance
42. Ying Shida – Little Thought
43. Ying Shida – Starlight Reverie
44. Ying Shida – Smiling in the Sun
45. Ying Shida – 17-year-old Pain
46. Ying Shida – That Evening Sun Rain
47. Ying Shida – Great Teacher Wu
48. Ying Shida – Mom, You Were So Beautiful When You Were Young
49. Ying Shida – Mother’s Love
50. Ying Shida – That Long Absence of Snow
51. Ying Shida – The Sad Story
52. Ying Shida – Silly Times
53. Ying Shida – What Is Worth Remembering
54. Ying Shida – Young Mother
55. Ying Shida – Beautiful Young Teacher
56. Ying Shida – The Old Days, Like Smoke
57. Ying Shida – Mixed Feelings Encounter
58. Ying Shida – The Weight of a Tear
59. Ying Shida – The Weight of a Tear (Piano Version)

 

Download Album / Individual Soundtrack:

GOOGLE DRIVE
MEGA