Home Waiting For You In The Future OST

Waiting For You In The Future OST

by Dramaost

Waiting For You In The Future OST

Waiting For You In The Future OST / 我在未来等你 OST
Release Year: 2019
Genre: Original Television Soundtrack
Country: China
Bit Rate: 320kbps
Format: MP3

 

Track List:
Disc 1
01. Wallace Chung – Hey, Are You Okay
02. Johan Yang – Be Certain
03. Charlie – Sanctuary
04. Jiao Mai Qi – Shining Days
05. Zhao Bell, Lian Shuyu – Because It’s Us
06. Xiang Xiang Li – Oh My God
07. Fei Qiming – Liu Dazhi Song
08. Essay – Big Dream
09. Zhao Zihua – The Last Time
10. Wang Shang – About Youth
11. Sun Qian – Solution With Tears in Her Eyes
12. Good Meimei – Waiting For You In The Future
13. Xin Yunlai, Fei Qiming – Waiting For You In The Future
14. Wallace Chung – Hey, Are You Okay (Inst.)
15. Johan Yang – Be Certain (Inst.)
16. Charlie – Sanctuary (Inst.)
17. Jiao Mai Qi – Shining Days (Inst.)
18. Zhao Bell, Lian Shuyu – Because It’s Us (Inst.)
19. Xiang Xiang Li – Oh My God (Inst.)
20. Fei Qiming – Liu Dazhi Song (Inst.)
21. Essay – Big Dream (Inst.)
22. Zhao Zihua – The Last Time (Inst.)
23. Wang Shang – About Youth (Inst.)
24. Sun Qian – Solution With Tears in Her Eyes (Inst.)
25. Good Meimei – Waiting For You In The Future (Inst.)

Disc 2
01. Disintegration – It’s like a Dream
02. Disintegration – Ties in This Life
03. Disintegration – Back to the Eight-bit Era
04. Disintegration – I Have Been Waiting For You
05. Disintegration – Round 3!
06. Bo Zhang – Friendly Temperature
07. Bo Zhang – Tears and Sweat of Youth
08. Peng Xiong Yu Nan – Theatrical Dance
09. Peng Xiong Yu Nan – Long Road
10. Disintegration – Fans of Embarrassment
11. Disintegration – Big “Zhì” Ruoyu
12. Disintegration – Crisis
13. Disintegration – Her Smile
14. Bo Zhang – I Have to go Through Blind Dates
15. Bo Zhang – Meeting Through Time and Space Meet
16. Bo Zhang – You light the Way
17. Peng Xiong Yu Nan – Secretly Observed
18. Bo Zhang – PK Declaration
19. Bo Zhang – Come on! Liberal Arts Class!
20. Bo Zhang – Dream Dance
21. Bo Zhang – See You at the Stadium!
22. Peng Xiong Yu Nan – 17-year-old Sky
23. Ying Shida – Troublemaker
24. Ying Shida – Hometown
25. Ying Shida – Handsome Locomotive
26. Ying Shida – Break Up Right Here
27. Ying Shida – You Are Spotted
28. Ying Shida – Are You Strolling
29. Ying Shida – Hold Hands
30. Ying Shida – Dance God Hao Returns
31. Ying Shida – Memory Overflow
32. Ying Shida – Goodbye! You Have to be Happy
33. Ying Shida – Listen Qinger
34. Ying Shida – Kill Memories
35. Ying Shida – Time Flows Like Water
36. Ying Shida – It Was 1998
37. Ying Shida – Cozy Afternoon
38. Ying Shida – Youth Polka
39. Ying Shida – Joy of Youth
40. Ying Shida – Physical Education
41. Ying Shida – Cha Cha Cha Dance
42. Ying Shida – Little Thought
43. Ying Shida – Starlight Reverie
44. Ying Shida – Smiling in the Sun
45. Ying Shida – 17-year-old Pain
46. Ying Shida – That Evening Sun Rain
47. Ying Shida – Great Teacher Wu
48. Ying Shida – Mom, You Were So Beautiful When You Were Young
49. Ying Shida – Mother’s Love
50. Ying Shida – That Long Absence of Snow
51. Ying Shida – The Sad Story
52. Ying Shida – Silly Times
53. Ying Shida – What Is Worth Remembering
54. Ying Shida – Young Mother
55. Ying Shida – Beautiful Young Teacher
56. Ying Shida – The Old Days, Like Smoke
57. Ying Shida – Mixed Feelings Encounter
58. Ying Shida – The Weight of a Tear
59. Ying Shida – The Weight of a Tear (Piano Version)

 

Download Album / Song:

GOOGLE DRIVE
MEGA